Báo cáo tình hình thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam Quý 3/2020
Quý III/2020, thị trường bất động sản có sự phục hồi mạnh mẽ, tỉ lệ hấp thụ từ các sản phẩm mới tăng so với quý I và II.
 
Theo báo cáo, cả nước có 73.933 sản phẩm bất động sản nhà ở được bán trên toàn thị trường (Trong đó, có 46.773 căn hộ chung cư và 27.160 sản phẩm thấp tầng) trong Quý III/2020.
- Toàn thị trường Hà Nội đạt 13.300 sản phẩm, tỉ lệ hấp thụ ~22,3%
- Toàn thị trường Hồ Chí Minh 12.530, tỉ lệ hấp thụ ~ 75,1%.
 
bat-dong-san-viet-nam-quy-3-1-1602492006
bat-dong-san-viet-nam-quy-3-2-1602492006
bat-dong-san-viet-nam-quy-3-3-1602492006
bat-dong-san-viet-nam-quy-3-4-1602492006
 
 
Theo Hiệp Hội Bất Động Sản Việt Nam - Hội Môi Giới Bất Động Sản Việt Nam