Bản đồ quy hoạch hạ tầng giao thông tỉnh Bình Dương đến năm 2030
Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bình Dương định hướng đến năm 2030 cập nhật bổ sung quy hoạch theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 23/10/2019.
Các tuyến đường bộ chính:
- Quốc lộ 1A, 1K
- Quốc lộ 13
- Quốc lộ 14
- Cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn
- Cao tốc Tp.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành
- Đường Vành Đai 2
- Đường Vành Đai 3
- Đường Vành Đai 4
- Đường Vành Đai 5
- Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng
- Đường ĐT 741
- Đường ĐT 742
- Đường ĐT 743
- Đường ĐT 744
- Đường ĐT 745
- Đường ĐT 746
- Đường ĐT 747
- Đường ĐT 748
- Đường ĐT 749
- Đường ĐT 750