Thông tin bản đồ quy hoạch trực tuyến các tỉnh / thành phố

THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Link: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH (SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC TP.HCM)

Link: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/ban-do-quy-hoach.html
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN 1

Link: http://bdqh.quan1hcm.gov.vn/ban-do-quy-hoach
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN 2

Link: http://kiosk.quan2.tphcm.gov.vn/web/kiosk/ban-do-quy-hoach
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN 3

Link: https://ttqh-q3.tphcm.gov.vn/ban-do-quy-hoach
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN 7

Link: https://dvc-quan7.tphcm.gov.vn/web/guest/thong-tin-quy-hoach
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN 8

Link: https://quyhoach-quan8.hochiminhcity.gov.vn/KioskPlan11.aspx
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN 9

Link: https://quyhoach-quan9.hochiminhcity.gov.vn/KioskPlan1.aspx
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN 12

Link: https://ttqh-q12.hochiminhcity.gov.vn/ban-do-quy-hoach
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN BÌNH THẠNH

Link: http://113.161.75.86:19997/tracuuthongtin/page/mainmap.aspx

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN THỦ ĐỨC

Link: https://ttqh-thuduc.tphcm.gov.vn/ban-do-quy-hoach
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN QUẬN TÂN PHÚ

Link: http://ttqh-tanphu.hochiminhcity.gov.vn/ban-do-quy-hoach
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN TỈNH ĐỒNG NAI

Link: http://datdai.stnmt.dongnai.gov.vn
Bao gồm 2 thành phố và 9 huyện: huyện Cẩm Mỹ, huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Thống Nhất, huyện Trảng Bom, huyện Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh
 

BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN TỈNH ĐỒNG NAI

Link: http://atlas.dongnai.gov.vn
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN TỈNH LONG AN

Link: http://datdai.longan.gov.vn
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Link: https://thongtinquyhoachbinhduong.vn
Link: http://quyhoachxaydung.binhduong.gov.vn
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Link: http://gis.sotnmt.baria-vungtau.gov.vn/quyhoach2020
 

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN TP ĐÀ LẠT

Link: https://quyhoach.dalat.vn/quy-hoach-su-dung-dat
 

BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO BẤT ĐỘNG SẢN

Link: http://wikimapia.org