Ngày 07/10/2020, Công ty Cổ phần Lyn Property đã tổ chức roadshow cho Dự án Anderson Park
Ngày 07/10/2020, Công ty Cổ phần Lyn Property đã tổ chức roadshow cho Dự án Anderson Park Thuận An Bình Dương. Công ty Cổ phần Lyn Property đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu cho Dự án Anderson Park. Trong đó nổi bật là chương trình chạy Roadshow. Qua chương trình đội ngũ nhân viên đã tiến hành giới thiệu sản phẩm với nhiều Chương trình khuyến mãi lớn nhằm tri ân tới hàng ngàn khách hàng.
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-1-1602476538
 
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-2-1602476540
 
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-8-1602477260
 
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-6-1602477260
 
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-3-1602476540
 
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-7-1602477260
 
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-5-1602477259
 
ngay-07102020-chay-roadshow-cho-du-an-anderson-park-4-1602476540